22. July 2024.

logo

PLATFORMA SAVEZA BAČKIH BUNJEVACA ZA OPŠTINSKE, POKRAJINSKE I REPUBLIČKE IZBORE 2016. PDF Štampa El. pošta
sreda, 09 mart 2016 14:03

 

Plakat

 

PLATFORMA SAVEZA BAČKIH BUNJEVACA ZA OPŠTINSKE, POKRAJINSKE I REPUBLIČKE IZBORE 2016.

Zadatak Saveza bačkih Bunjevaca je da na izborima 2016. godine postigne cilj da Bunjevci imaju svog političkog predstavnika na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji. Ovaj cilj moguće je ostvariti tako da Savez bačkih Bunjevaca ostvari partnerstvo i koaliciju sa državotvornom političkom strankom koja Bunjevce prihvata i priznaje kao autohtonu nacionalnu manjinu u Republici Srbiji, a da u Subotici gde živi 10% građana izjašnjenih kao Bunjevci, na lokalne izbore izađe samostalno pod svojim imenom.

Do sada često primenjivana praksa, da se za prava borimo tako da Bunjevci, kao pojedinci, budu na listama drugih stranaka, nije prihvatljiva, jer je jasno da na listi bilo koje stranke može biti bilo ko kao član te stranke, ali je jasno da se tada taj pojedinac zalaže za politiku stranke kojoj pripada, a ne za interese nacionalne zajednice.

Mi smatramo da bunjevačka nacionalna manjina u Republici Srbiji, mora imati svog političkog predstavnika – političku stranku, registrovanu u skladu sa Zakonom kao stranka bunjevačke nacionalne manjine, onu koja ostvari podršku građana na izborima.

Savez bačkih Bunjevaca očekuje da će tu podršku dobiti.

Program na kojem se ta podrška zasniva, može se navesti u jednoj rečenici:

ZA SVOJE IME I VEĆA PRAVA,

U NAŠOJ MATIČNOJ DRŽAVI SRBIJI

Nije slučajno da je SAVEZ BAČKIH BUNJEVACA kao političkog partnera odabrao SRPSKU NAPREDNU STRANKU. Srpska napredna stranka u svojoj politici, jasno i nedvosmisleno Bunjevce prihvata kao autohtonu nacionalnu manjinu u Republici Srbiji, što do sada nije bio slučaj ni sa jednom strankom u vlasti, od kako su formirani nacionalni saveti i omogućeno pravo na lično izjašnjenje o pripadnosti nacionalnoj manjini.

(Citat sa obraćanja predsednika Republike, Tomislava Nikolića, na obeležavanju 25. novembra, bunjevačkog nacionalnog praznika: „Srbija prepoznaje Bunjevce kao autohtoni južnoslovenski narod. Niste ni Srbi ni Hrvati već autentična slovenska narodnost koja ima sve atribute posebnosti i jedinstvenosti: svoj kulturni identitet, folklor, istorijsko nasleđe“.)

Treba znati i da predstoji dug put na sprovođenju Akcionog plana u poglavlju 23, u kojem je ukazano nedvosmisleno pravo da se Bunjevci izjašnjavaju kao autohtona nacionalna manjina, a da još uvek ima onih koji to pravo pokušavaju da ospore. Stoga nije samo naša obaveza, nego je i naša potreba, da podržimo Srpsku naprednu stranku i premijera Aleksandra Vučića u politici koju vodi.

Pozivamo sve Bunjevce da na Republičkim izborima glasaju za listu „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“.

Na Pokrajinskim izborima Savez bačkih Bunjevaca nastupiće na istoj listi sa Srpskom naprednom strankom – kao koalicioni partner. Nije nam prioritet mandat poslanika – prioritet je učešće u zajedničkoj budućoj vlasti u AP Vojvodini, kako bi konačno ostvarili prava u AP Vojvodini, koja nam kao i drugim nacionalnim manjinama pripadaju. Direktnim učešćem u pokrajinskoj vlasti približićemo se ostvarenju osnovnih ciljeva na nivou pokrajine: osnivanje Zavoda za kulturu Bunjevaca, dobijanje prava da se u školama izučava predmet „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture“ a ne govor, dobijanje prava da se sredstva namenjena za obrazovanje, kulturu, a naročito informisanje na jeziku manjine, ravnomerno raspoređuju prema broju pripadnika, a ne po zatečenom stanju koje Bunjevce postavlja u potpuno neravnopravan položaj (do 2003. nismo ni bili zvanično priznati, dok su drugi prava sticali mnogo pre).

Na lokalnom nivou u Somboru, gde Savez bačkih Bunjevaca još nije ostvario dovoljan potencijal za samostalni nastup, nastupićemo u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Cilj je da se konačno uspostavi odnos koji će omogućiti da se bunjevačka zajednica u Somboru razvija, jer nije dovoljno da su aktivnosti samo u okviru kulturnih dešavanja. Očuvanje i negovanje kulturne baštine jeste od ogromnog značaja, ali je neophodno i jačanje potencijala zajednice kroz rad kancelarije Nacionalnog saveta, i naročito razvoja obrazovanja i informisanja na jeziku manjine. To nije moguće bez političkog predstavnika u lokalnoj vlasti u Somboru, i zato treba ujediniti sve potencijale da se ti ciljevi ostvare. Ovo je prvi put da Savez bačkih Bunjevaca kao politička stranka bunjevačke nacionalne manjine, nastupa pod svojim imenom u koaliciji sa strankama koje čine i činiće lokalnu vlast u Somboru. Očekujemo da sva bunjevačka udruženja i pojedinci podrže takvu politiku i da daju svoj glas za koalicionu listu Srpske napredne stranke u Somboru.

Na lokalnim izborima u Subotici SAVEZ BAČKIH BUNJEVACA NASTUPA SAMOSTALNO. U Subotici živi 10% stanovnika izjašnjenih kao Bunjevci i nedopustivo je da Bunjevci nemaju svog političkog predstavnika u Skupštini grada. Te priče, da će neko drugi ostvariti nama prava, pričaju oni koji ne žele da Bunjevci ostvare prava koja im pripadaju. Prava koja nam pripadaju moramo definisati i ostvariti sami, a u saradnji sa onim političkim činiocima vlasti koji Bunjevce priznaju kao autentičnu nacionalnu manjinu. To je politika koju već godinama unazad zastupa Savez bačkih Bunjevaca, a dokaz tome je i samostalni nastup na lokalnim izborima u Subotici uvek od kako Savez bačkih Bunjevaca postoji. Dokaz da je takva politika ispravna je i činjenica da nikada do sada nije ostvaren veći stepen prava u lokalnoj zajednici, nego u periodu prethodnog mandata u kojem je Savez bačkih Bunjevaca bio deo loklne vlasti. Pokazalo se da samo dva mandata i nemogućnost formiranja samostalne odborničke grupe, nije dovoljan potencijal i stoga će Savez bačkih Bunjevaca na predstojećim izborima predstaviti program koji će građani prepoznati i koji će omogućiti da se ostvare bar tri mandata u Skupštini grada. Takav rezultat omogućio bi da Bunjevci u Subotici dostižu ona prava koja pripadnici drugih manjina u Subotici odavno uživaju. To podrazumeva veći stepen u podršci i sufinansiranju na polju kulture – formiranjem ustanova u kulturi, obrazovanju – u izučavanju maternjeg jezika sa elementima kulture u osnovnim, ali i u srednjim školama, razvoju predškolskog oblika obrazovanja na bunjevačkom jeziku, informisanja na bunjevačkom jeziku i prava na srazmerno zapošljavanje u državnim i lokalnim ustanovama u Subotici kao višenacionalnoj sredini u skladu sa zakonom.
Očekujemo da sva bunjevačka udruženja i ustanove, i pojedinci kao građani Subotice, podrže politiku koju vodi Savez bačkih Bunjevaca na predstojećim izborima, jer samo SLOŽNO možemo ostvariti ciljeve.

 

Predsedništvo Saveza bačkih Bunjevaca

Predsednik: Mirko Bajić

 

© 2012 Savez bačkih Bunjevaca. Sva prava zadržana.