22. July 2024.

logo

Konferencija za novinare Saveza bačkih Bunjevaca 19. 11. 2014. PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 20 novembar 2014 13:27

SBB

Konferencija za novinare Saveza bačkih Bunjevaca 19.11.2014.

 

sbbbanner     Na konferenciji za novinare Saveza bačkih Bunjevaca izneto je da je u ponedeljak 17. 11. 2014., održana konstitutivna sednica i odmah potom prva radna sednica novoizabranog Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine.

Savez bačkih Bunjevaca je ostvario svoje ciljeve koje je proklamovao u kampanji za izbore za Nacionalni savet i zahvaljujući Savezu bačkih Bunjevaca uspešno je konstituisan novi saziv Bunjevačkog nacionalnog saveta. Svi članovi saveta sa liste SBB će dati  pun doprinos za uspešno funkcionisanje saveta, istakla je Stela Bukvić, članica saveta izabrana na listi SBB.

   Dragan Kopunović, takođe član saveta izabran na listi SBB, istakao je da je Savez bačkih Bunjevaca ostao dosledan principima iznetim u kampanji i da je savet konstituisan na stručnoj, a ne na stranačkoj osnovi. Da je za predsednika saveta na predlog SBB izabrana mr Suzana Kujundžić Ostojić, dosadašnja predsednica privremenog organa upravljanja i da su članovi Izvršnog odbora izabrani po stručnosti i kompetenciji za rad u oblastima za koje su zaduženi, bez obzira na čijoj su listi birani. Predsednik Izvršnog odbora je Mirko Bajić, a članovi su Mirjana Savanov za oblast obrazovanja, Kata Kuntić za oblast kulture, Tihomir Vrbanović za oblast informisanja i Branko Pokornić, potpredsednik IO, zadužen za saradnju sa lokalnim organima vlasti i Bunjevcima u Mađarskoj.

   Mirko Bajić, predsednik SBB, rekao je da mu je žao što je Nikola Babić prvo prihvatio a onda neposredno pred konstituisanje saveta odbio da prihvati funkciju predsednika Izvršnog odbora. Smatrali smo da bi on kao prvi predsednik Saveta i član sa najviše iskustva, najbolje organizovao rad izvršnog odbora i bili smo iznenađeni  njegovim odustajanjem, ali verujemo da je imao opravdane razloge za takvu odluku. Smatrali smo da je u takvim okolnostima naša obaveza da kao lista sa najviše osvojenih mandata, prihvatimo odgovornost za vođenje ovog najvažnijeg tela Nacionalnog saveta, i prihvatio sam tu funkciju, istakao je Mirko Bajić.

Želimo jasno da kažemo da je od grupe članova okupljenih oko Veljka Vojnića ispoljena jasna namera da se onemogući rad Nacionalnog saveta, naime Veljko Vojnić je na početku radne sednice na kojoj se vršio izbor predsednika Saveta i izvršnog odbora zahtevao prekid rada i odlaganje izbora rukovodeće strukture Nacionalnog saveta, obrazlažući to osporavanjem valjanosti mandata Mirka Bajića i Suzane Kujundžić Ostojić, navodeći članove zakona po osnovu kojih ti mandati navodno nisu legitimni i tražeći da se sednica nastavi tek pošto se dobije tumačenje o legitimnosti mandata. Potpuno je jasno da je to bio smišljen način da se onemogući funkcionisanje saveta, nakon što nisu uspeli da dobiju većinu da predsednik saveta bude Veljko Vojnić.
Vojnić nije osporio mandate prilikom verifikacije i savet je na konstitutivnoj sednici konstituisan i mandati  su verifikovani. Osporavanje mandata i zahtev za prekidom izneo je nakon toga, na početku prve radne sednice, što jasno govori o nameri da se prekine radna sednica i da se predsednik ne izabere. Posledica bi bila katastrofalna jer je  zakonski rok da se usaglasi Statut saveta sa Zakonom  20 dana od dana konstituisanja, a da je uspela namera Vojnića, to se ne bi moglo realizovati i savet bi bio ponovo raspušten i to na samom početku mandata, obrazložio je Mirko Bajić.

Potpuno je jasno da su svi mandati izabranih članova saveta legitimni, o čemu svedoče Rešenja i Uverenja o dodeli mandata izdata od strane Ministarstva za državnu upravi u lokalnu samoupravu. Nema nikakvih sukoba interesa i sve se radi u skladu sa zakonom. Nama je potpuno jasno da su i dalje prisutni oni koji su i do sada radili na urušavanju Nacionalnog saveta, koji je kako je poznato u oba predhodna mandata bio raspuštan zbog opstrukcije, i da je reč o istom krugu ljudi. Srećom posle ovih izbora postoji dovoljan broj članova Saveta koji čini većinu, i koji neće dozvoliti da se rad Saveta dovede u pitanje. Sigurni smo da će Savet dobro funkcionisati,  jer tu većinu čine stručni i odgovorni članovi Saveta. Svesni smo da će postojati opozicija, ali to će nas samo motivisati da sa većom pažnjom i zalaganjem učestvujemo u radu Saveta. Prvi posao koji je pred nama je usaglašavanje Statuta sa Zakonom, a nakon toga određivanje sastava svih odbora koji su potrebni da Savet funkcioniše u skladu sa zakonom. To će biti urađeno u rokovima koje zakon određuje i nakon toga moći ćemo da kažemo da je Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine postavljen na zdrave noge, istakao je Mirko Bajić.

 

 

© 2012 Savez bačkih Bunjevaca. Sva prava zadržana.